24.03.2006
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Tomasz Brzozowski (Uniwersytet Jagieloński)

Ultraprecyzyjne pomiary częstotliwości i grzebień optyczny. Nobel 2005 z fizyki

Referat w sali Rzewuskiego. John L. Hall i Theodor W. Haensch w zeszłym roku otrzymali połowę Nagrody Nobla za ,,wkład w rozwój precyzyjnej spektroskopii laserowej, włączając w to technikę optycznego grzebienia częstotliwości". Grzebień optyczny - najbardziej precyzyjne narzędzie do pomiaru częstotliwości - jest ukoronowaniem wieloletnich prac, ktorych celem bezpośredni pomiar częstotliwości z zakresu światła widzialnego. Jakie pomysły doprowadziły do powstania grzebienia optycznego? Na czym polega dokonywany za jego pomocą pomiar? Do czego można gho wykorzystać? Czy rzeczywiście twórcy grzebienia zasługują na Nobla? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w trakcie referatu.