Andrzej Szczepkowicz, Dmytro Konakhovych, Damian Śnieżek

Rozwiązywanie równań Maxwella w strukturach dielektrycznych

Chociaż równania Maxwella mają już 150 lat, to na użytek współczesnej techniki wciąż poszukuje się nowych ich rozwiązań; poszukuje się także nowych struktur optycznych, dla których istnieją pożądane typy rozwiązań. Przykładem może być intensywnie rozwijająca się technika optycznych akceleratorów cząstek, w której czynnikiem napędzającym cząstki, zamiast dotychczas stosowanych mikrofal, jest światło laserowe. Jedną z nowinek w dziedzinie projektowania dielektrycznych struktur przyspieszających jest tzw. projektowanie odwrotne (photonic inverse design), w którym algorytmy zastępują intuicję projektanta.