28.01.2022
Sala team 11:00 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Jan Sobczyk

Pytania związane z niedawnymi pomiarami z MicroBooNE

Omówię jak dobrze NuWro odtwarza, czy też nie odtwarza, niedawne pomiary przekrojów czynnych opublikowane przez eksperyment MicroBooNE i zastanowię się co z tego może wynikać. Seminarium będzie miało charakter roboczy, ale postaram się, by było zrozumiałe również dla nie specjalistów.