28.04.2006
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Stanisław Ciechanowicz

Rola geofizyki w IFT oraz w strategii energetycznej Dolnego Śląska

Geofizyka jako nauka podstawowa i stosowana staje się koniecznością we współczesnym przyrodoznawstwie. Jest to dobrze widoczne w działaniach większości państw świata. Tak więc geofizyka - jako specjalizacja absolwentów fizyki - może być atrakcyjną ofertą dydaktyczną i drogą kariery naukowej.