20.10.2006
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Zbigniew Osiak

Krotka historia kosmologii relatywistycznej

Zostanie omówiony wklad wniesiony przez 30 wybitnych fizyków, astronomów, kosmologów i matematyków do powstania oraz rozwoju kosmologii relatywistycznej. Prezentacja bedzie bogato ilustrowana.