24.11.2006
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

Prof. Ryszard Tanaś, UAM Poznań

Kwantowe splątanie dwóch atomów

Dwa atomy oddziałujące z tą samą próżnią zachowują się kolektywnie. Emisja spontaniczna w takim układzie może prowadzić do kwantowego splątania takich atomów. Jeśli układ taki przygotować w stanie splątanym, to ewolucja splątania wykazuje kilka interesujących własności, takich jak "nagła śmierć" splątania czy też odrodzenie splątania po takiej "nagłej śmierci". W referacie przedstawię niektóre aspekty ewolucji splątania kwantowego w układzie dwóch atomów.