16.04.2007
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. M. Mozrzymas

Uwagi o diagonalizacji macierzy symetrycznych spełniających dodatkowy warunek symetrii

-