19.01.2007
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Robert Olkiewicz

Seminarium Sprawozdawcze

Kierownicy zakładów przedstawią sprawozdanie z działalności w 2006 roku