09.03.2007
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Michał Tomczak (Inst. Astr. UWr)

Przejawy aktywności obserwowane w koronie słonecznej (w sali Rzewuskiego)

W referacie zaprezentowane zostaną najważniejsze przejawy aktywności obserwowane w koronie słonecznej: rozbłyski, koronalne wyrzuty materii (ang. Coronal Mass Ejections) i fale globalne. Omówione zostaną też związki zachodzące miedzy tymi zjawiskami i ich zależność od czasowego rozwoju pola magnetycznego na Słońcu. Referat będzie ilustrowany najnowszymi obserwacjami z satelitów.