27.04.2007
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Artur Pietrykowski

Wpływ kwantowania grawitacji na pola kwantowe

Głównym wyzwaniem dla fizyki teoretycznej jest konstrukcja kwantowej teorii grawitacji. Pośród wielu podejść do tej kwestii dwa pośród nich są najbardziej zaawansowane, mianowicie teoria strun i pętlowa grawitacja kwantowa. Wyniki tych badań są istotne z punktu widzenia kwantowej teorii pola, gdyż oczekuje się, iż kwantowa grawitacja w sposób naturalny usunie problemy związane z rozbieżnościami w nadfiolecie. Przypuszcza się również, że oddziaływania cząstek opisywane przez Model Standardowy powinny być korygowane przez oddziaływanie z grawitonami, co powinno być widoczne przy wzroście energii tychże oddziaływań. Poprawki grawitacyjne do tych oddziaływań zostały ostatnio znalezione przez Robinsona i Wilczka. Wynik ten jednak okazał się być niefizycznym. Niemniej istnieją przesłanki, iż poprawki takie pojawią się po uwzględnieniu członów kwadratowych w krzywiźnie w działaniu dla grawitacji. Na referacie po krótkim wprowadzeniu do procedury renormalizacji podam powód, dlaczego ów wynik jest niefizyczny, oraz przedstawię wyniki uzyskane po dodaniu wspomnianych członów kwadratowych w krzywiźnie.