04.01.2008
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr inż.Kazimierz Czechowicz, Innovation Technology

Koncepcja miasteczka technologicznego na Dolnym Śląsku - e-city

Omówiona zostanie idea utworzenia centrum innowacyjnego nowych technologii na Dolnym Śląsku. W założeniu byłby to polski odpowiednik francuskiego Sophia-Antipolis (Mądrość i antymiasto) istniejącego na Lazurowym Wybrzeżu. Ośrodek taki stanowiłby naturalne centrum współpracy firm high-tech oraz środowiska akademickiego.