07.03.2008
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Jerzy Lukierski

Rozszerzenia symetrii Galileusza i ich realizacje dynamiczne

Plan wykładu: 1. Symetrie Galileusza, symetrie Newtona-Hooke'a oraz ich rozszerzenia centralne. 2. Rozszerzone symetrie Galileusza i Newtona-Hooke'a opisujące nierelatywistyczne układy odniesienia różniące sie przyspieszeniami. 3. Ładunki centralne i klasy kohomologii algebr Liego oraz zastosowania do rozszerzonych algebr Galileusza i Newtona-Hooke'a. 4. Współzmiennicze działania liniowe, ładunki centralne jako stałe sprzężenia. 5. Technika realizacji nieliniowych, przekształcenia cechowania, fizyczna rownoważnosc rozszerzeń symetrii Galileusza i Newtona-Hooke'a. Referat na podstawie następujących prac: 1.J.Lukierski, P.Stichel, W.J.Zakrzewski, hep-th/0702179; PLB 650, 203 (2007) 2. J.Lukierski, P.Stichel, W.J.Zakrzewski, arXiv:0710:3093, Eur.Phys.J.C, w druku 3. J.Gomis, J.Lukierski, "Enlarged NH symmetries: particle dynamics and gauge symmetries", bedzie wyslane do arXiv w marcu 08.