25.04.2008
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Krystyna Lukierska, Uniwersytet Zielonogórsk

Proces Levy'ego i materiały magnetyczne

Referat składa się z dwóch części: 1. Pokazuje się, że dynamika szkieł spinowych może być opisana procesem Levy'ego. 2. Bada się statystykę wielkości domen magnetycznych w modelu Isinga i pokazuje, że w punkcie krytycznym Tc rozkład prawdopodobieństwa wielkości domen jest typu Pareto.