09.05.2008
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Jacek Miękisz, Uniwersytet Warszawski

Przejścia fazowe w układach wielu graczy

Wykład rozpocznę od krótkiego kursu teorii gier. Następnie omówię dynamiczne modele gier przestrzennych. Rozważę wpływ liczby graczy i poziomu szumu na stochastyczną stabilność równowag Nasha. W szczególności przedstawię przykłady gier przestrzennych, w których zachowanie populacji graczy podlega przejściom fazowym. Przedyskutuję również Dylemat Więźnia na bezskalowych sieciach Barabasiego-Alberty. Gracze imitują strategie z najlepszymi wypłatami. Pokażę, że częstość kooperantów zmienia sie gwałtownie jako funkcja różnych parametrów gry.