13.06.2008
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Zygmunt Petru

Prezentacja kandydatów na dziekana

W sali Rzewuskiego