20.06.2008
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Dariusz Prorok

Model statystyczny w opisie produkcji hadronów w zderzeniach ciężkich jonów

Kolokwium habilitacyjne. Tylko dla członków Rady Instytutu.