24.10.2008
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

Prof. Ludwik Turko

Nagroda Nobla z fizyki 2008 (w sali Rzewuskiego)

Tegoroczną nagrodę Nobla otrzymało trzech fizyków teoretyków: Yoichiro Nambu za wykorzystanie efektu spontanicznego łamania symetrii w świecie cząstek elementarnych oraz Makoto Kobayashi i Toshihide Maskawa za wprowadzenie mechanizmu ,,mieszania symetrii", prowadzącego do łamania symetrii CP materia-antymateria pociągającego za sobą pojawienie się trzeciej rodziny kwarków i leptonów. Konsekwencje wynikające z tych teoretycznych założeń zostały potwierdzone doświadczalnie, co jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody Nobla. Na wykładzie zostaną przedstawione w sposób dość przystępny prace laureatów prowadzące do ich jesiennej wizyty w Sztokholmie. Będzie również miejsce na rozważania dotyczące ewentualnych pominięć przy wyborze tegorocznego werdyktu, o czym było dość głośno w pierwszych komentarzach po ogłoszeniu decyzji Komitetu Noblowskiego.