07.11.2008
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Zbigniew Koza

Dyskusja na temat: Jak pozyskać studentów i jak ich zatrzymać na Wydziale?

Zastępca dyrektora naszego Instytutu d/s dydaktycznych wysłał do nas ostatnio list elektroniczny z dziewięcioma punktami do przemyślenia na temat nauczania na naszym Wydziale. Warto z nimi się zapoznać przed przybyciem na seminarium. Bernard Jancewicz