19.11.2007
Sala 422 09:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

prof. R. Olkiewicz

Hipoteza Poincare

--