09.01.2009
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Krzysztof Sacha, Inst. Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

Kondensat Bosego-Einsteina okiem teoretyka

W trakcie wykładu omówię podstawowe metody stosowane do opisu kondensatu Bosego-Einsteina w zimnych gazach atomowych. Przedstawię również szereg przykładów ilustrujących, jakie efekty fizyczne można w zimnych gazach atomowych uzyskiwać i badać. W ostatniej części wykładu skupię się nad problemem pojedynczych pomiarów w przypadku układu N ciał.