14.01.2008
Sala 422 09:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. M. Mozrzymas

O klasyfikacji grup skończonych

--