mgr Izabella Próchnicka

Grawitacja na branie de-Sittera - problem bezmasowych grawitonów

Po wstępie dotyczącym opisu grawitacji w modelu wszechświata na branie ("brane world scenario") zostanie omówiony model 5-wymiarowej grawitacji Einsteina sprzężonej kowariantnie z 3-braną. Na 3-branie zostanie wprowadzone także indukowane działanie Einsteina-Hilberta. W przybliżeniu biliniowym do działania zostanie przebadany problem bezmasowości pola grawitacyjnego na branie.