mgr Artur Ankowski

Funkcja spektralna argonu

Jednym z podejść do opisu jądra w oddziaływaniach neutrin jest formalizm funkcji spektralnej. Przybliżę na czym on polega, pokażę najprostszą metodę liczenia funkcji spektralnej. Uzasadnię dlaczego istotne znaczenie w fizyce neutrin ma argon i pokażę że przekroje czynne otrzymywane w tym podejściu różnią się od przekrojów gazu Fermiego.