prof. dr hab. Ludwik Turko

Modelowanie struktury fazowej materii hadronowej

Symulacje sieciowe chromodynamiki kwantowej pozwoliły w ostatnich trzech latach na uzyskanie wyników, które dają ilościowy opis struktury fazowej materii hadronowej. Dotyczy to rodzaju przejścia fazowego oraz wyznaczania parametrów krytycznych. Przedmiotem seminarium jest omówienie metodologii sieciowej oraz porównanie wyników otrzymanych na sieci z przewidywaniami statystycznego bootstrapu oraz modelu termicznego.