28.01.2008
Sala 422 09:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr P. Ługiewicz

Regularność i ergodyczność dyfuzji Hormandera

--