mgr Paulina Suchanek

Teoria Liouvilla jako konforemna teoria pola - podejście operatorowe

Teoria Liouville może być skwantowana jako 2 wymiarowa konforemna teoria pola. Dzięki własności konforemnej niezmienniczości teorie tego typu można całkowicie scharakteryzować za pomocą spektrum tzw. pól pierwotnych oraz ich trójpunktowych funkcji korelacji. Na seminarium przedstawię sposób konstrukcji trójpunktowej funkcji korelacji w teorii Liouville w ramach podejścia operatorowego.