dr Dariusz Prorok

Globalne obserwable w zderzeniach ciężkich jonów - przewidywania w ramach modelu statystycznego

Globalne obserwable to obserwable charakteryzujące całość produkcji cząstek w danym zderzeniu. Są to tzw. energia poprzeczna i całkowita ilość cząstek naładowanych. W pierwszej części referatu przedstawię jak "dopasowuje" się pewien model statystyczny (czyli wartości jego parametrów) do danych doświadczalnych dotyczących zidentyfikowanych cząstek, głównie pionów, kaonów oraz protonów/antyprotonów. W drugiej części zaprezentuję przewidywania na energię poprzeczną i całkowitą ilości cząstek naładowanych uzyskane w tak "dopasowanym" modelu dla konkretnych eksperymentów w RHIC-u.