prof. Jakub Rembieliński

Korelacje EPR dla pary kaonów traktowanych jako kwantowy układ

Referat dotyczy opisu zmodyfikowanego doświadczenia Einsteina-Podolskiego-Rosena-Bohma (korelacje dziwności zamiast korelacji spinu). Do liczenia korelacji itp. wykorzystuję opis cząstek niestabilnych jako kwantowych układów otwartych.