Katarzyna Imiłkowska

Teorie z dwoma skalami-motywacje

W referacie zostaną przedstawione główne postulaty teorii z dwoma niezależnymi od obserwatora skalami. Podane zostaną najważniejsze motywacje doświadczalne i teoretyczne skłaniające do zajmowania się taką teorią, m.in. zostanie omówiony paradoks GZK oraz przedstawiona zostanie kontrakcja grupy SO_q(3,1) w granicy płaskiej czasoprzestrzeni.