mgr Artur Pietrykowski

Problem grawitacyjnych poprawek do biegnącej stałej sprzężenia w teoriach z cechowaniem

Powszechnie wiadomo, iż kwantowa Ogólna Teoria Względności jest teorią perturbacyjnie nierenormalizowalną. Uwzględnienie pól materii w procesie kwantyzacji nie zmienia tego rezultatu. Nadto wykazano brak istnienia poprawek grawitacyjnych do stałych sprzężenia w teoriach z cechowaniem na poziomie jednopętlowym. Niemniej podejście do grawitacji Einsteinowskiej jako do niskoenergetycznej teorii efektywnej pozwoliło odkryć, iż jest ona teorią nieperturbacyjnie renormalizowalną. Ów kontekst motywuje ponowne rozpatrzenie wpływu fluktuacji grawitacyjnych na stałe sprzężenia w teoriach z cechowaniem, którym to zagadnieniem zajęli się P.S. Robinson i F. Wilczek. Wyniki ich badań wskazują na obeceność takich poprawek, których uwzględnienie w konsekwencji prowadzi do obniżenia skali unifikacji oddziaływań oraz do asymptotycznej swobody dla stałych sprzężenia. Jednakże istnienie poprawek, jak wynika z rachunków przeprowadzonych przez prelegenta, okazuje się być zależne od wyboru cechowania. Omówienie zarysowanych zagadnień stanowić będzie treść wystąpienia.