23.01.2009
Sala 60 12:15 
Seminarium Instytutu

Dr Dariusz Dziczek, Prof Stanisław Chwirot , UMK Toruń

Kontrola nad powolnymi impulsami światła

(W sali Rzewuskiego) W trakcie wykładu zostaną przedstawione wyniki doświadczeń nad propagacją impulsów światła w ośrodkach z elektromagnetycznie indukowaną przezroczystością (electromagnetically induced transparency - EIT) przeprowadzonych w Krajowym Laboratorium FAMO w Toruniu. W nieco specyficznych, choć niezbyt trudnych do uzyskania warunkach możliwa jest dwuparametrowa kontrola nad impulsami światła laserowego biegnącymi (lub może lepiej: ,,pełznącymi") w ośrodku EIT. Efekty kontroli są szczególnie wyraźne w sytuacji, gdy impulsy wchodzące do ośrodka są wystarczająco krótkie. W takich okolicznościach impulsy wychodzące z ośrodka mają bardzo ciekawe i jak dotąd zagadkowe charakterystyki czasowe. Na koniec prof. Stanisław Chwirot opowie o Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optyki.