27.02.2009
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Jerzy Lukierski

Model struny twistorowej

Po przedstawieniu zasad Penrose'a twistorowego opisu zasoprzestrzeni Minkowskiego podam najpierw równoważne modele cząstek twistorowych oraz relatywistycznych cząstek punktowych (bezmasowych oraz masywnych ze spinem). Następnie przedstawię nieliniowy model struny twistorowej zadanej przez parę dwuwymiarowych pól twistorowych. Pokażę, że model taki jest klasycznie równoważny z modelem standardowej struny bozonowej Nambu-Goto. Przy odpowiednim wyborze lokalnych parametrów cechowania otrzymam swobodną strunę twistorową z dwuliniowym lagranżjanem. Na końcu wyjaśnię związek moich rozważań z ostatnio dość często rozpatrywaną superstruną twistorową Wittena. Przedstawione wyniki zostały otrzymane we współpracy z S. Fedorukiem z Dubnej.