16.03.2009
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr W. Cegła

Nieklasyczna logika czasoprzestrzeni. Struktury przyczynowe.

--