17.11.2008
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. L. Jakóbczyk

Splątanie w otwartych układach atomowych. Część II.

--