24.11.2008
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. B. Jancewicz

Płaskie fale elektromagnetyczne w modelu Friedmana

--