30.03.2009
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

Prof. B. Zegarliński (Imperial College)

Ergodyczność w dyssypatywnych układach wielocząstkowych

--