16.04.2009
Sala 422 14:00 
Seminarium Doktoranckie

mgr Łukasz Derkacz

Splątanie a interferencja w układzie dwóch atomów trójpoziomowych

Zostanie przedstawiona krótko zasadnicza część mojej rozprawy doktorskiej.