25.05.2009
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

mgr Ł. Derkacz

Splątanie w otwartych układach atomów trójpoziomowych: tezy rozprawy doktorkiej

--