18.06.2009
Sala 422 14:00 
Seminarium Doktoranckie

-

Seminarium sprawozdawcze

Doktoranci Instytutu Fizyki Teoretycznej zaprezentują wyniki swojej pracy naukowej.