19.06.2009
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Łukasz Derkacz

Splątanie a interferencja w otwartym układzie dwóch atomów trójpoziomowych - obrona doktorska

Splątanie stanów kwantowych jest jedną z najbardziej niezwykłych cech układów mikroskopowych opisywanych prawami mechaniki kwantowej. Mimo iż jego idea jest znana od lat czterdziestych zeszłego wieku, dopiero w ostatnich dwudziestu latach nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania badaniem splątania. Jest to skutkiem znalezienia dla niego praktycznego zastosowania, począwszy od komercyjnie już stosowanych aparatów do kryptografii kwantowej, a skończywszy na idei komputera kwantowego. Istotnym czynnikiem umożliwiającym to zastosowanie jest posiadanie metody wytwarzania i manipulowania splątaniem. Tematem rozprawy jest teoretyczna analiza dynamiki splątania układu pary atomów trójpoziomowych wskutek oddziaływania ze wspólną próżnią. Zostaną przedstawione najistotniejsze wnioski z badania tego układu w zależności od wzajemnej konfiguracji atomów oraz ich stanów początkowych i ich wpływu na ewolucję splątania tego układu.