15.10.2009
Sala 422 14:00 
Seminarium Doktoranckie

Mariusz Adamski

-

Na seminarium mam zamiar pomówić nieco o ułamkowym efekcie Halla. W tematykę wejdą również klasyczny efekt Halla, kwantowanie Landaua, całkowity kwantowy efekt Halla, oraz trochę na temat anyonów i uogólnionego związku spinu ze statystyką. Może uda się też coś powiedzieć na temat implementacji komputera kwantowego na abelowych anyonach (ale może nie starczyć czasu).