prof. Witold Kwaśnicki (Inst. Nauk Ekon. U.Wr.)

Analiza wymiarowa czyli rachunek mian w ekonomii

Fizycy rozwijając swoje teorie dbają o to by występowała zgodność wymiarów (mian, jednostek) we wszystkich równaniach (wzorach) przez nich używanych. Jest to w dużym stopniu wymóg metodologicznej spójności i zgodności teorii (modelu). Wydaje się, że w coraz to bardziej sformalizowanej analizie ekonomicznej wymóg zgodności mian nie jest stosowany, a nawet można powiedzieć więcej, ekonomiści zdają się nie być świadomi tego wymogu. Seminarium będzie raczej próbą postawienia problemu niż próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie czy wymóg ten jest potrzebny w analizie ekonomicznej. Interesującym byłoby też podyskutowanie na ile problem ten, dostrzegany przez niektórych ekonomistów, jest problemem w innych naukach społecznych?