30.10.2009
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Mariusz Żaba

Dynamika splątania w ciągłych układach kwantowych.

Obecnie bardzo silnie rozwijającym się obszarem informacji kwantowej jest badanie splątania w układach o ciągłych stopniach swobody. Na seminarium zaprezentuję rzeczywisty układ kwantowo-optyczny (SPL NOPO z układem sprzężenia zwrotnego), w którym może być badane splątanie modów pola elektromagnetycznego. W takim układzie wszystkie macierze gęstości ewoluują do stanu gaussowskiego. Ponadto w przypadku niesymetrycznych pętli sprzężenia zwrotnego pojawiają się dodatkowe procesy parametrycznego obniżania częstości w każdym z modów, co prowadzi do zwiększenia splątania stanu równowagowego. Dynamiczne zachowanie się splątania modów wewnątrzwnękowych przeanalizuję dla licznej klasy stanów początkowych oraz pokażę, że zachodzą zjawiska: nagłej śmierci splątania, narodzenia splątania, a także opóźnionego narodzenia splątania.