09.11.2009
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr W. Cegła

Globalna hiperboliczność i warunek ortomodularności

--