dr Barbara Łydżba-Kopczyńska z Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Chemii UWr.

Świat wewnętrzny obrazu - zastosowanie metod fizyko-chemicznych w badaniu materiałów malarskich