14.12.2009
Sala 422 14:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Jarosław Pasternak (Imperial College, London, UK)

Postepy w projekcie Fabryki Neutrin w ramach Miedzynarodowego Studium Projektowego - Internation Design Study (IDS-NF)

Miedzynarodowe Studium Projektowe - Internation Design Study (IDS-NF) dla Fabryki Neutrin prowadzi prace badawczo projektowe nad nowym, intensywnym zrodlem neutrin pochodzacych z ropadu mionow zgromadzonych w pierscieniu rozpadu. Przedyskutowany zostanie wariant niskoenergetyczny Fabryki Neutrin i jego motywacja fizyczna zostanie porownana z wersja wysokoenergetyczna. Omowiony zostanie postep w prac zmierzajacych do zaproponowania maszyny w 2012 roku.