15.01.2010
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Agnieszka Zalewska, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków

SUNLAB (Sieroszowice UNderground LABoratory)

W sali Rzewuskiego Podziemne laboratoria specjalizują się w badaniach podstawowych z dziedziny fizyki i astrofizyki cząstek, a także geofizyki i fizyki jądrowej, oraz w zastosowaniach w postaci pomiarów materiałowych i biologiczno-medycznych, wykonywanych w warunkach niskiego tła. W Europie studium wykonalności wielkich podziemnych komór, dla detektorów o masie 105–106 kton, wypełnionych wodą (MEMPHYS), ciekłym argonem (GLACIER) lub ciekłym scyntylatorem (LENA), prowadzone jest w ramach europejskiego projektu LAGUNA z udziałem przedstawicieli 24 instytucji naukowych oraz inżynierów z 5 specjalistycznych firm z 10 krajów europejskich, w tym Polski. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice, wchodzący w skład holdingu KGHM Polska Miedź S.A., jest jedną z 7 potencjalnych lokalizacji przyszłego pan-europejskiego laboratorium. Równolegle, we współpracy z międzynarodowym zespołem eksperymentu ArDM dla poszukiwań cząstek Ciemnej Materii, prowadzone są prace nad możliwością prowadzenia tego eksperymentu w laboratorium SUNLAB. Wymaga to uruchomienia małego laboratorium przed końcem 2010 roku.