18.01.2010
Sala 422 14:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Wiesław Sobkow (UWr., IFT)

Możliwość łamania symetrii CP w rozpraszaniu neutrin na spolaryzowanych elektronach tarczy

W czasie seminarium analizowane bedzie rozpraszanie wiazki neutrin na spolaryzowanych elektronach tarczy. Glownym celem bedzie pokazanie jak obecnosc niezerowej fazy wzglednej miedzy zespolonymi wektorowymi i aksjalnymi stalymi sprzezenia neutrin lewochiralnych moze wplynac na azymutalna zaleznosc rozniczkowego przekroju czynnego. Zostanie pokazane, ze pojawiajace sie czlony interferencyjne w przekroju czynnym beda zalezec od fazy wzglednej miedzy sprzezeniami V i A, nie beda zalezec od masy neutrina, a ponadto beda zawierac korelacje katowe z poprzeczna skladowa polaryzacji elektronow tarczy.