05.03.2010
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof.Ryszard Kutner, Uniwersytet Warszawski

Od fizyki do ekonofizyki - wybrane palące problemy

Część czysto fizyczna mojego referatu dotyczy błądzenia losowego atomu znaczonego w czasie ciągłym (CTRW) w gazie sieciowym w obecności ujemnego sprzężenia zwrotnego - wskażę, skąd ono się bierze. Potem pokażę, że przenosi się to bez zmiany formalizmu (tylko na drodze czystej reinterpretacji) na giełdę. Porównam przewidywania modelu z danymi empirycznymi. Następnie przejdę do błądzeń hierarchicznych, osobliwych Weierstrassa i przeanalizuję na tym modelu rolę zdarzeń ekstremalnych (tzw. "czarnych łabędzi") oraz superekstremalnych (tzw. "smoków"). Wreszcie powiem coś na temat błądzeń multifraktalnych i osobliwych oraz (w konsekwencji) o przemianach fazowych wyższych rzędów na rynkach finansowych. W rezerwie będę miał także wyniki naszych badań dotyczące dochodów polskich gospodarstw domowych, a stąd argumenty za dwuprogowym systemem podatkowym w Polsce oraz hipotezę rynku plastycznego + fizyczną analizę ostatniego kryzysu z punktu widzenia reologii.