01.03.2010
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Lech Jakóbczyk

Andrew M. Gleason i jego twierdzenie

--